​Tăng dai DF 740Liên hệ : MSDS/TDS/CA...
+ Chất trợ gia Công PPA: Proceesing Aid
Liên hệ : MSDS,TDS, C/A...
+ Phụ gia tăng trơn trượt : Slip Agent
Liên hệ : MSDS,TDS, C/A...
+ Phụ gia chống đóng khối : Anti – Block
Liên hệ : MSDS,TDS, C/A...
+ Phụ gia khử tĩnh điện : Anti Static
Liên hệ : MSDS,TDS, C/A...
+ Phụ gia tăng trong và tăng bóng
Liên hệ : MSDS,TDS, C/A...
+ Phụ gia Chống UV : UV 770 , UV783, UH 020H ...
Liên hệ : MSDS,TDS, C/A...
+ Phụ gia chống lão hóa
                Liên hệ : MSDS,TDS, C/A...
+ Phụ gia chống cháy
                Liên hệ : MSDS,TDS,C/A...
+ Chất hút ẩm
                Liên hệ : MSDS, TDS,C/A...

 

Đối tác