Acid SA 1838 : Indonesia

Hãng sản xuất  : Indonesia I    
Acid Stearic SA 1838
Acid Stearic : SA 1838
Thông số kỹ thuật
Axit stearic (Tên IUPAC: octadecanoic acid) là một axit béo bão hòa, có dạng sáp rắn, công thức hóa học C17H35COOH. Các muối và este của axit stearat được gọi là stearat.
Các stearat có trong mỡ và dầu của động, thực vật. Một nguồn thu hồi stearic quan trọng là dầu cọ. Axit stearic được sản xuất bằng cách chiết mỡ động thực vật với nước ở áp suất và nhiệt độ cao, tạo các hydrolysis của triglycerit. Nó có thể được thu hồi từ quá trình hydro hóa một số dầu thực vật không bão hòa. Axit stearic thương mại là một hỗn hợp của axit stearic và axit palmitic.
Index: Acid Stearic SA 1838
Description Triple – Pressed
Titre (Deg C) 53-54
Iodine Value 6
Acid Value 209 - 214
Sap Value 210 - 214
Colour 5.25” (R/Y) 1/3.5
Typical Composition --- C16
--- C18
50 – 65 %
32 -38 %
Hình ảnh sản phẩm:

Liên hệ : MSDS,TDS,C/A

Đối tác