Acid Stearic

Description: http://linkerchem.com/Pictures/Acid%20Stearic%20401.jpg

Thông tin sản phẩm

Giá

Call

 

 

Hãng sản xuất

Indonesia

 

 

Acid Stearic 401

Acid Stearic : SA 401

Thông số kỹ thuật

Axit stearic  (Tên IUPAC: octadecanoic acid)  là một axit béo bão hòa, có dạng sáp rắn, công thức hóa học C17H35COOH. Các muối và este của axit stearat được gọi là stearat.

Các stearat có trong mỡ và dầu của động, thực vật. Một nguồn thu hồi stearic quan trọng là dầu cọ. Axit stearic được sản xuất bằng cách chiết mỡ động thực vật với nước ở áp suất và nhiệt độ cao, tạo các hydrolysis của triglycerit. Nó có thể được thu hồi từ quá trình hydro hóa một số dầu thực vật không bão hòa. Axit stearic thương mại là một hỗn hợp của axit stearic và axit palmitic.

Index: Acid Stearic SA401

Description

Double – Pressed

Titre  (Deg C)

53-54

Iodine Value

6

Acid Value

209 - 214

Sap Value

210 - 214

Colour 5.25” (R/Y)

1/3.5

Typical Composition --- C16

                              --- C18

50 - 70

30 - 37

 

Đối tác