Bột màu

Cung cấp các loại Pigment hữu cơ & Vô cơ  : Indonesia , Ấn độ, Hàn quốc, Trung quốc...
Một số sản phẩm đặc trưng : Blue 15:0, Blue 15:1, Blue 15:3
Bột màu vàng Vô cơ , Hữu cơ ( Yellow 14 , Yellow 83...)
Màu đỏ : Vô cơ, hữu cơ như : Red 53:1, Red 57:1....
Màu cam :Orange 13 , Orange 9000...
Màu Green 7
Màu tím : Violet 23...
Ứng dụng : Cho ngành Sơn , Nhựa , Solvent ....

Liên hệ : MSDS, TDS, C/A

Đối tác