Chất hút ẩm

Description: http://linkerchem.com/Pictures/Hut%20am%20.jpg

Thông tin sản phẩm

Giá

Call

 

 

Hãng sản xuất

China

 

 

Chất hút ẩm

Chất hủt ẩm LK 168

Thông số kỹ thuật

Chất hút ẩm LK 168

Công dụng : hút lượng ẩm trong phối liệu,nhằm tránh hiện tượng hoa màng , nổ màng khi sản xuất . Khi sử dụng sản phẩm này sẽ giảm bớt được công đoạn sấy nguyên liệu.

Lĩnh vực ứng dụng:  Ứng dụng cho các đơn vị có sử dụng phế liệu ( tái sinh) .

Thông thường cho thổi màng , ép phun , ép đùn...

Tỉ lệ : Thông thường đối với thổi màng : 2-5%

           Với ép phun và ép đung : >5%

Phụ thuộc vào phẩm cấp của nguyên liệu tái sinh : tốt hay xấu , lượng ẩm cao hay thấp để sử dụng tỉ lệ cho phù hợp.

 

 

 

Đối tác