Chất ổn định hệ : Chì

Một số các sản phẩm chủ đạo như:
  • Lead Stearate Stability
  • Dibasic Lead Stability
  • Tribasic lead Stability
Một số tính chất vật lý tiêu biểu  
  
     Trạng thái                      :  màu trắng
     Lead Content(%)          :  54.0 ~ 88 %
     Mesh(200mesh)          :  Min. 99.0 %
     Free Acid                      :  Max. 1.50 mgKOH/g

 Đóng gói :
  Đóng trong bao bì KP , khối lượng  20 kgs/bao.
 Thông tin : liên hệ MSDS,TDS,C/A

Đối tác