Chất ổn định LP-500H

Chất ổn định hệ : Ca/Zn
Mô tả sản phẩm:   LP-500H (Complex Non toxic PVC Stabilizer)
Chất ổn định hệ Ca/Zn là loại One package . Là chất ổn định không độc , có chức năng ổn định tốt , cải thiện dòng chảy polymer
Tính chất vật lý
Trạng thái  : Dạng bột
Tỉ trọng      : 0.5 ± 0.1
Độ ẩm        : 1,5 Max ( %)
Khả năng ổn nhiệt : Kiểm tra thực tế.
Ứng dụng :
    Ứng dụng rộng rãi cho lĩnh vực uPVC (Pipe, tấm trần...)
    Đóng gói : Đóng trong bao KP , khối lượng 25 kgs/bao.
 
Hình ảnh sản phẩm

Thông tin : liên hệ MSDS,TDS,C/A

Đối tác