Chất tạo liên kết ngang ( DCP)

Description: http://linkerchem.com/Pictures/Chat%20tao%20lien%20ket%20ngang.jpg

Thông tin sản phẩm

Giá

Call

 

 

Hãng sản xuất

Indonesia

 

 

Chất tạo liên kết ngang ( DCP)

DCP

Thông số kỹ thuật

Chất tạo liên kết ngang : DCP ( Dicumyl Peroxide)

- Là hợp chất dạng Peroxide , xúc tiến cho quá trình phản ứng

- Công dụng: Tạo phát triển các liên kết ngang , làm tăng tính bền kéo cho sản phẩm

- Tỉ lệ: 0,2 - 0,5% . tùy vào từng loại sản phẩm cụ thể

- Ứng dụng : Cho sản phẩm EVA , Cao su , phụ gia hạt màu và các hợp  chất khác.

 

Đối tác