Chất tạo liên kết ngang DCP

Hãng sản xuất  : Indonesia      
Thông số kỹ thuật
Chất tạo liên kết ngang : DCP ( Dicumyl Peroxide)
- Là hợp chất dạng Peroxide , xúc tiến cho quá trình phản ứng
- Công dụng: Tạo phát triển các liên kết ngang , làm tăng tính bền kéo cho sản phẩm
- Tỉ lệ: 0,2 - 0,5% . tùy vào từng loại sản phẩm cụ thể
- Ứng dụng : Cho sản phẩm : Nhựa gỗ , Cáp, EVA , Cao su , phụ gia hạt màu và các hợp chất khác
Hình ảnh sản phẩm:

Liên hệ : MSDS, C/A ...

Đối tác