Chất trợ gia công ACR 401

Ứng dụng: 
Ứng dụng rộng rãi cho Ngành sản xuất uPVC ( Ống , Profile , tấm trần ...)
Tỉ lệ sử dụng : Phụ thuộc vào từng đặc tính , thành phần phối liệu của từng chủng loại sản phẩm
Đóng gói : Đóng trong bao bì KP , 25 kgs/bao.
Liên hệ : MSDS ,C/A

Đối tác