Hạt màu đỏ cam

Description: http://linkerchem.com/Pictures/Cam%20LK201.jpg

Thông tin sản phẩm

Giá

Call

 

 

Hãng sản xuất

Đài loan

 

 

Hạt màu đỏ cam E201

Hạt màu đỏ cam : E201

Thông số kỹ thuật

 

Application                 :   PE Film, HDPE Pipe.

Colour Code               :   LK E201                                                            

 Dosage                       :  1,5%                                                                  Colour Description     :  ORANGE    

MB Carrier                   : HDPE 

M.F.I Of Carrier            : 20 

Lightfastness*            : 7-8

 

 

Đối tác