Hạt màu trắng E670

Description: http://linkerchem.com/Pictures/Mau%20trang%20E670.jpg

Thông tin sản phẩm

Giá

Call

 

 

Hãng sản xuất

Singapore

 

 

Hạt màu trắng E670

E670

Thông số kỹ thuật

DATA SHEET WHITE MASTERBACH E670

 

PRODUCT NUMBER            : LWM – 670

PRODUCT                          : WHITE MASTERBATCH

MAIN APPLICATION           : FILM BLOWING

RESIN SUITABILITY          : POLYOLEFINS

 

TEST ITEM

UNIT

TYPICLAL VALUE

TESTING METHOD

SPECIFIC GRAVITY

GRAMMES/CC

1.18

ASTM D 1505

LIGH FASTNESS FULL SHADE

INDEX

8

DIN 53775& DIN 53387

LIGH FASTNESS REDUC

INDEX

8

DIN 53775& DIN 53387

MIGRATION

INDEX

5

DIN 53775,PART 3

MOISTURE CONTENTS

%

<0.2

1050C  2HRS

HEAT STABILITY (MAXIMUM)

DEGREES C

300

DIN 53775 & DIN 6174

FOOD CONTACT APPLICATIONS AND TOY APPLICATIONS

 

 

REGUALATION NO.867/1998/QD-BYT

 

Đối tác