Ổn định thiếc TM 381

Methyl Tin Mercaptide

UNISTAB TM - 381

Đóng gói: 220 kg/phuy

Nhà sản xuất: Pautai Industrial Corporation.

Physical Properties( Thông số kỹ thuật) :
Appearance   :  Clear white-pale yellow liquid
Specific Gravity 25℃ :  1.170
Refractive Index 25℃ :  1.509
Tin Content %   :  19.2 ±0.5

Đối tác