Tăng dai 1820 AC

Description: http://linkerchem.com/Pictures/Tang%20dai%201820%20AC.jpg

Thông tin sản phẩm

Giá

Call

 

 

Hãng sản xuất

MỸ

 

 

Tăng dai 1820 AC

Tăng di 1820 AC

Thông số kỹ thuật

Tăng dai AC 1820 
Tính chất 
Làm tăng độ dai , độ bền kéo cho sản phẩm
Ứng dung: Ứng dụng cho nhựa ABS, HIPS, PP, PE. 
Tuy nhiên tăng dai AC1820 sẽ được ứng dụng chủ đạo cho nhựa ABS, HIPS
Tỉ lệ : thông thường được sử dụng với tie lệ : 0,4% - 1%, tuỳ theo yêu cầu của sản phẩm.

 

 

Đối tác