Chất ổn định hệ : Ca/Zn

Tính chất vật lý
-Trạng thái  : Dạng bột
-Tỉ trọng      : 0.5 ± 0.1
-Độ ẩm        : 1,5 Max ( %)
Khả năng ổn nhiệt : Kiểm tra thực tế.
Ứng dụng :
  •     Ứng dụng rộng rãi cho lĩnh vực uPVC (Pipe, tấm trần...)
  •     Đóng gói : Đóng trong bao KP , khối lượng 25 kgs/bao.
Thông tin : liên hệ MSDS,TDS,C/A

Đối tác