Chất chống UV 531

Công dụng : UV 531 được recomment cho sản phẩm uPVC , Với chức năng chính là chống lại khả năng xuống màu của sản phẩm . Nâng cao tuổi thọ sản phẩm
Liên hệ : MSDS,TDS,C/A, và hướng dẫn sử dụng .

Đối tác