Chất trợ gia công ACR 401, ACR401A


Ðặc tính: Khối lượng phân tử trung bình của ACR cao hơn so bột PVC, có khả nãng thay đổi đặc tính chảy và cải thiện chất lượng bề mặt của sản phẩm. Tăng hiệu suất máy đùn, giảm tỷ lệ phế phẩm,...

Ứng dụng: 
Ứng dụng rộng rãi cho Ngành sản xuất uPVC ( Ống , Profile , tấm trần ...)
Tỉ lệ sử dụng : Phụ thuộc vào từng đặc tính , thành phần phối liệu của từng chủng loại sản phẩm
Đóng gói : Đóng trong bao bì KP , 25 kgs/bao.
Liên hệ : MSDS ,C/A

Đối tác