Hạt màu Xanh lá Ống HDPE

Description: http://linkerchem.com/Pictures/Xanh%20La%20%20Ong%20HDPE%20%20LK39030.jpg

Thông tin sản phẩm

Giá

Call

 

 

Hãng sản xuất

Ustralia

 

 

Hạt màu Xanh lá Ống HDPE

Xanh Lá: LK39030

Thông số kỹ thuật

Spec: LK39030

Application                    :  Suitable extrusion operation. 

Colour Code                 :   LK 39030

Dosage                         :   1.5%  

MB Carrier                    :   HDPE

 M.F.I Of Carrier            :    20

 Lightfastness*              :   7-8

Heat Stability                :  250oC, 5 min                            

 Additives                     :  UV PROTECTION        

 

Đối tác