Hạt trắng sứ E650

Description: http://linkerchem.com/Pictures/Trang%20Su%20E650.jpg

Thông tin sản phẩm

Giá

Call

 

 

Hãng sản xuất

Singapore

 

 

Hạt màu trắng E650

E650

Thông số kỹ thuật

Product number            : E 650

Product                        : White Masterbatch

Main application           : Film blowing

Titan Content                    : 50%

Resin Suitability            : polyolefins

 

Đối tác