Titan Dioxide LR108

Sản phẩm làm bằng titan dioxit Rutile R108

Đặc tính sản phẩm

LR-108 là một thế hệ mới của titan dioxit Rutile sử dụng trong ngành công nghiệp nhựa. Bằng việc áp dụng lớp phủ bề mặt vô cơ và xử lý bề mặt hữu cơ với công thức tối ưu, sản phẩm có tính năng vượt trội về nhiệt độ, khả năng chảy và khả năng chịu thời tiết của sản phẩm nhựa.
Sản phẩm đã đạt được tính hiệu quả vươt trội về độ phủ cũng như độ phân tán trong quá trình sản xuất các sản phẩm như Thanh profile, Tấm trần... đặc biệt trong sản xuất hạt nhựa trắng chất lượng tương đương hàng của Úc, Mỹ , Ý...
 

Mục

Rutile Grade
Hàm lượng TiO2 98% 

Mật độ (g / cm3)

4.1
Sự hấp thụ dầu (g / 100g)       16
độ PH 6.5-8.5

Xử lý hữu cơ (%)

0.3

Đối tác