Nhà sản xuất Trung Quốc tăng giá chào PP đối với thị trường Việt Nam


 
Trong cuộc trò chuyện, một thương nhân Việt Nam thông báo về mức giá chào PP mới tại thị trường trong nước.
Thương nhân cho biết “Sinopec, Trung Quốc đã tăng mức giá chào PP đối với thị trường Việt Nam . Nhà sản xuất Trung Quốc đưa ra mức giá chào PP Homopolymer cao hơn, đạt ở mức 1510 USD/tấn.”
Thương nhân này còn cho biết thêm “tuần vừa qua, chúng tôi đã bán PP Homopolymer của Sinopec với mức giá là 1480 USD/tấn.”
Ông nói “những mức giá chào này là cho đơn hàng giao trong tháng 1/2011 theo điều kiện CFR cảng Thàng Phố Hồ Chí Minh.”


 

Đối tác